Thuốc trừ sâu

Với ưu điểm giúp cây trồng tăng cường sức đề kháng, vượt qua các điều kiện tự nhiên bất lợi, phòng trừ sâu bệnh, thuốc BVTV của TSC được bà con ở nhiều vùng miền, tỉnh thành tín nhiệm và sử dụng , đẩy mạng lưới phân phối của TSC ngày càng rộng khắp. 

 

Designed by TASCOM