Ban lãnh đạo

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)

Ông PHAN MINH SÁNG

Ông Sáng là phó chủ tịch HĐQT đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC). Với tầm nhìn chiến lược , ông định hướng đưa TSC trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Nông Nghiệp.

Ông Sáng có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và quản trị tại Công ty Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy GMN, Công ty nước giải khát Delta, Geleximco, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Tập đoàn FIT...
Ông Sáng tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997.

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)

Ông TRẦN TẤN LONG THẠCH

Ông Thạch có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính-kế toán tại các công ty: Biti'S, Việt Hải Đăng, Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ, Công ty Phát triển kinh doanh TPCT.

Ông Thạch tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Tín dụng tại Đại Học Cần Thơ năm 2000.

 


 

Designed by TASCOM